Prisliste

pris

Legesenteret er bundet av den tariffen som til enhver tid er framforhandlet av Legeforeningen og Rikstrygdeverket. Egenandelsfritaket gjelder kun for egenandeler for legekonsultasjoner, blodprøver, resept, sykemeldinger og rekvisisjoner. Annet inngår ikke i frikortgrunnlaget som: materiell/medisiner, ikke møtt til time, utskrift av journal, ekspedisjonsgebyr, henvisninger utenom legetime o.l.

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan egen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette.

Du kan lese mer om egenandel og frikort her :

https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/frikort-for-helsetjenester

 

Husk at du er selv ansvarlig for å sjekke om ditt besøk til legen ble dekket av frikortet eller om det tilkom egenandeler som må betales. 

 Alle brev som sendes ut fra legesenteret som henvisninger, sykemeldinger , blodprøvesvar og lignende som ønskes sendt hjem pr post faktureres med ekspedisjonsgebyr på kroner 59,-, samt fakturagebyr.

Det kommer  fakturagebyr på kroner 59,-  på alle fakturaer fra legesenteret.

 Priser hos fastlegen gjeldene fra 1/7-18 til 30/6-19: 

 

Normaltariff

        NOK
Konsultasjon hos lege 155,-
Konsultasjon hos spesialist i  allmennmedisin 204,-
Tillegg til konsultasjon (for blodprøve, celleprøve o.l.) 55,-
Enkel pasientkontakt 55,-
Utskrift pasientjournal 85,-
Faktureringsgebyr 59,-
Uteblitt til bestilt time/forsen avbestilling 160/257,-
Video, telefon og E- konsultasjon  .e 155,- / 204,-

Tillegg for materiell

GU, suturfjerning, el.bind 62,-
Spirometri, EKG, ano/rektoscopi, sårskift 93,-
Mindre kirurgi, kateterisering 131,-
Større kirurgiske inngrep, større sårskift m. 177,-
.

Legeattester/legeerklæringer/henvisninger

Legeattest  søknad TT kort  150,-

Legeattest førerkort

 

Legeattest søknad handikap parkering

500,-

 

250,-

 

Yrkesdykkerattest 1600,-
Sportsdykker 800,-
Offshoreattest 1600,-
Helseerklæring 450,-

Div attester honoreres etter medgått tid pr 15.min.

 

Henvisning uten legetime

 250,-

 

109.-

.G

Vaksiner

diTe Booster (stivkrampe/difteri) 500,-
Polio 350,-
Boostrix Polio (Trippelvaksine + kikkhoste)  350,-
Havrix  (Hepatitt A)                2 doser pr.dose  500,-
Engerix-B voksen/Junior (Hepatitt B)           3 doser pr.dose  500,-
Twinrix (Hepatitt A+B)          3 doser pr.dose  600,-
Twinrix Junior                        3 doser pr.dose  400,-
Ticovac (skogflåttvaksine)    3 doser pr.dose  400,-
Ticovac Junior                        3 doser pr.dose  350,-
Japansk encefalitt                 2 doser pr.dose  1000,-
Stamaril (Gul feber) 400,-
Typhim Vi (thyfoidfeber vaksine)  300,-
Pneumovax (Pneumokokk vaksine)  500,-
Menveo ACWY (meningokokk vaksine)  600,-
Influensavaksine 300,-
Rabies Imovax                      3 doser pr.dose 550,-
Vaksinekonsultasjon på 250 NOK kommer i tillegg til vaksinekostnad oppgitt ovenfor, med unntak av influensavaksinen
.